Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami.

Jarosław JaśnikowskiDwóch wędrowców

Poprzez współpracę pomiędzy artystami oraz publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury i sztuki lub innymi podmiotami, których celem jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej, Fundacja będzie zmierzała do popularyzacji twórców i ich prac, a także do zakorzenienia pośród odbiorców krajowych i zagranicznych znajomości polskiego dorobku artystycznego.

Powyższe inicjatywy umożliwią poznanie wkładu wniesionego przez polskich artystów w fundamenty współczesnej warstwy kulturowej Europy. Sztuka współczesna powinna być świadectwem prawdziwej i różnorodnej natury Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa świadomego wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartego, czerpiącego z nowoczesnych trendów.​