Radek  von Hirschberg

„Fotografia to mój Most między faktami a emocjami, łącznik między umysłem a duszą. Jesteś tym, Co czujesz (…) to moje credo” – Radek von Hirschberg

Pierwsze kroki w fotografii Radek stawiał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Jeleniej Górze, do czego nawiązuje jego artystyczny pseudonim. Proza życia przygasiła jednak tę pasję i pchnęła go na inne tory. Po ponad trzech dekadach powrócił jednak do fotografii, która w międzyczasie przeszła techniczną rewolucję. Jedno nie uległo jednak zmianie: nieograniczona możliwość kreacji, eksperymentowania i wyrażania siebie poprzez tę dziedzinę życia i sztuki. I to właśnie Radek lubi najbardziej ..

W jego obiektywie pojawiają się głównie góry i ludzie i, jak dodaje, chmury, które dla Radka są w zasadzie nieodłącznym elementem fotografii krajobrazowej. Aparat to nieodzowny element jego codzienności, co owocuje także cyklami reportażowymi oraz fotografią uliczną. Jest entuzjastą naturalnego światła, ale nie unika pracy w studio. Najczęściej skupia się na przekazie choć niekiedy interesuje go wyłącznie forma. Otwarty umysł nie pozwala mu na zamknięcie się we wskazanych dziedzinach fotografii – wśród jego prac znajdziemy bowiem także (choć poza głównym nurtem) fotografie konceptualne, architektoniczne oraz, jak sam je nieco autoironiczne określa, pocztówki. Warto zresztą zobaczyć Portfolio Radka.

Prace Artysty są nagradzane, publikowane oraz wystawiane w kraju i zagranicą. Można je odnaleźć w instytucjonalnych oraz prywatnych kolekcjach, a także na aukcjach fotografii kolekcjonerskiej.

Radek tworzy przez cały czas. Szykuje się do kilku wypraw, sesji oraz wystaw. Warto wracać na jego stronę, gdyż… ulega ona dynamicznym zmianom.

Jak powiedział Lenon: talent trzeba sobie wmówić, a następnie weń uwierzyć. Nawiązując do przytoczonego zdania Zdzisława Beksińskiego Radek mówi tak: „w ramach fotograficznego hobby zakładam różowe „lenonki” i wmawiam sobie, że to, co robię może się podobać innym, a może nawet ich na chwilę zatrzymać. A jeśli się mylę – to i tak cieszę się z tego, co robię”.

WYRÓŻNIENIA

WYSTAWY

MEDIA

***

„Photography is my Bridge between facts and emotions.  A link between mind and soul. You are What you feel (…) is my creed” – Radek von Hirschberg

Radek took his first steps in photography in the 1980s in the city of Jelenia Góra, to which his artistic pseudonym refers. However, the mundane aspects of life took priority over his passion and pushed him on a different track. After more than three decades, he has returned to photography, which over this period has undergone a technical revolution. One thing has not changed though – the unlimited possibility of creation, experimentation and self-expression through this form of art. And this is what Radek enjoys the most.

Mostly mountains and people appear in his lens, as well as clouds, which for Radek are an inseparable element of landscape photography. The camera is an indispensable part of his everyday life, which results in reportage series and street photography. He is an enthusiast of natural light, but does not avoid working in the studio. Most often he focuses on the substance, although sometimes he is only interested in the form. His open mind does not allow him to limit himself to the mainstream fields of photography – among his works we can also find conceptual, architectural photographs and, as he somewhat self-ironically calls them, postcards. By the way, it is worth seeing Radek’s portfolio.

Radek’s works have been awarded, published and exhibited in Poland and abroad. They can be found in institutional and private collections as well as at collector photography auctions. 

Radek creates all the time. He is preparing for several expeditions, sessions and exhibitions. It is worth returning to this page from time to time, as it is updated regularly.

As Lennon said: you have to tell yourself you have talent and then believe in it. Referring to this quote, Radek says: “As part of my photographic hobby, I put on my John Lennon glasses and tell myself that what I’m doing may appeal to others, and maybe even captivate them for a while. And if I’m wrong – I still enjoy what I do.”

AWARDS

EXHIBITIONS

MEDIA

Check the website: Home • Radek von Hirschberg

FB: Radek von Hirschberg Photography | Facebook

Instagram:

Radek von Hirschberg (@radek_von_hirschberg) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Radek Portrait Photography (@radek_portrait_photography) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Radek Landscape Photography (@radek_landscape_photography) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Nasi artyści

Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami.

Fundacja Nova Ars Poloniae informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij